cialis
هوا رسان

هوا رسان (4)

دوشنبه, 24 اسفند 1394 16:35

هوا رسان مکش هوای تازه مدل FH

نوشته شده توسط

بسيار كم صدا
ساختار بسيار مستحكم با مقاومت بالا در برابر تغيير شكل
داراي قاب آلومينيوم
سينی استينلس استيل
بدنه دستگاه ساخته شده از پوسته دو لايه و دارای عايق حرارتی بين دو لايه بدنه مقاوم كامل در برابر جا به­ جايی هوای داخل دستگاه با هوای اطراف

دوشنبه, 10 اسفند 1394 19:21

هوا رسان با هوای تازه و بازیاب حرارتی مدل FE

نوشته شده توسط

بسيار كم صدا
ساختار بسيار مستحكم با مقاومت بالا در برابر تغيير شكل
دارای قاب آلومينيوم
سينی استينلس استيل
بدنه دستگاه ساخته شده از پوسته دو لايه و دارای عايق حرارتی بين دو لايه بدنه مقاوم كامل در برابر جا به ­جايی هوای داخل دستگاه با هوای اطراف

دوشنبه, 10 اسفند 1394 22:51

هوا رسان سقفی مدل MD

نوشته شده توسط

بسيار كم صدا
ساختار بسيار مستحكم با مقاومت بالا در برابر تغيير شكل
داراي قاب آلومينيوم
سينی استينلس استيل
بدنه دستگاه ساخته شده از پوسته دو لايه و دارای عايق حرارتی بين دو لايه بدنه مقاوم كامل در برابر جا به ­جايی هوای داخل دستگاه با هوای اطراف

دوشنبه, 24 اسفند 1394 19:12

هوا رسان گردش هوای داخل مدل RS و RG

نوشته شده توسط

بسيار كم صدا

ساختار بسيار مستحكم با مقاومت بالا در برابر تغيير شكل

دارای قاب آلومينيوم

سينی استينلس استيل

بدنه دستگاه ساخته شده از پوسته دو لايه و دارای عايق حرارتي بين دو لايه بدنه مقاوم كامل در برابر جا به ­جايي هوای داخل دستگاه با هوای اطراف