سوالات متداول

Q  آیا بیرون بودن لوله¬های مسی کویل از بدنه دستگاه، موجب اتلاف انرژی می¬شود؟
A1  توضیح آنکه قسمت انتهایی کویلها که دارای چرخش 180 درجهای میباشند به دلیل انسداد محل عبور هوای ایجادی توسط فن، بایستی خارج از دستگاه قرار گیرند که در تمام فن کویلها آن قسمت خارج از فن کویل بوده  اما در برخی از فن کویلها صفحهای بر روی قسمت خارجی کویل قرار میدهند که در واقع در هر دو حالت خارج بودن آن قسمت کویل از دستگاه سبب اتلاف انرژی نمیشود. ضمن اینکه قرار گرفتن صفحه بر روی آن قسمت از کویل که خارج از دستگاه می-باشد تاثیری در بهبود نحوه عملکرد دستگاه نخواهد داشت.
 1-    انتقال حرارت در ناحیهای از دستگاه ایجاد میشود که کویل در تمام مستقیم با فین و در تماس مستقیم با فین و در معرض مستقیم باد فن قرار گرفته باشد. در صورتیکه آن بخش از کویل که خارج از دستگاه میباشد و صفحه بر روی آن قرار گرفته است در تماس با فین نبوده و باد فن به آن نمیدمد.
2-    آن بخش از کویل بیرون مانده از بدنه دستگاه که قصد گرمایش یا سرمایش آن از طریق فن کویل را داریم و چنانچه انتقال حرارت بسیار ناچیزی هم به محیط داشته باشد، نهایتاً به هوای اتاق منتقل و سبب تسریع در عملکرد فن کویل خواهد شد و انرژیای تلف نمیشود
 

 

 

 fan1

Q چه تفاوتهایی در فیلترهای الیافی و آلومینیومی فن کویلها وجود دارد؟
A1 شستشوی فیلترهای الیافی با آب امکان پذیر نمیباشد و همچنین به هر روشی که آنها تمیز شوند هیچگاه به حالت اولیه خود برنمیگردند و عمر مفید کوتاهی دارند، فیلترهای آلومینیومی دارای استحکام بالایی میباشند و قابلیت شستشو با آب را دارند و عمر مفید آنها همیشگی میباشد.

 

Q فیلتر ایدهآل فن کویل از چه ویژگیهایی برخوردار میباشد؟
A1 1-    چند لایه بوده (چند لایه آلومینیوم و مش)
2-    دارای قاب آلومینیومی مقاوم برای بهرهمندی از طول عمر بالا
3-    خروج فیلتر به صورت خشابی بوده که برای خارج نمودن آن نیاز به فضا برای خروج کشویی آن نداشته باشد.
4-    قابلیت شستشو با آب داشته را باشد.
5-    طول عمر آن به میزان طول عمر دستگاه باشد.
fan2
  fan3 fan4

 

Q وجود فلنچ اتصال به کانال در فن کویلها چه مزیتی دارد؟
A1 فلنج زمینه اتصال فن کویل به کانال را فراهم میآورد. و از تحمیل هزینه خرید لوازم و دستمزد نصب نیز جلوگیری مینماید.

 fan5

 

 

Q   مشکلات استفاده از فنهای پلاستیکی (ABS) فن کویلها چیست؟
A1

ABS یک ماده پلاستیک ارزان قیمت و گرمانرم بوده و دارای ساختار آمورف می­باشد از آنجا که ABS پولیمر چند فازی است، کیفیت آن بستگی بسیار زیادی به فرآیند ساخت دارد که ایرادات اساسی ABS به شرح زیر می­باشد:

           الف- حساسیت بالا به شعله
ABS از حساسیت بسیار زیادی نسبت به شعله برخوردار بوده و به محض مواجه با آن سریعاً شعلهور میشود.
  ب- خطر تلفات جانی در آتش سوزیها
در صورت سوختن پلاستیک ABS در آتش سوزی، گازهای هیدروژن سیانید HCN (یک ماده به شدت سمی) و کربون مونوکسید CO آزاد شده و با انتشار این گازهای سمی شرایط مرگ آور برای افراد گرفتار در آتش سوزیها به وجود میآید.
  ج- طیف دمای کاری پایین و حداکثر تا 80 درجه سانتیگراد
در یورو ونت، دمای تست فن کویلها 70 درجه سانتیگراد در حالت گرمایش و در دمای کارکرد 55 درجه سانتیگراد میباشد. در ایران، اصولا دمای آب ورودی به سیستم در حالت گرمایش به فن کویل 80 درجه سانتیگراد است که دمای بالا ورود اب به دستگاه موجب تغییر شکل و فرم فن و نهایتاً موجب خروج آن از حالت پالانس و در نتیجه اختلال در عملکرد و خرابی دستگاه میشود.
  د- ضربه پذیری
جهت رفع برخی معایب ABS آن را با مواد مختلفی ترکیب مینمایند به طور مثال برای دیرسوز کردن ABS آن را با PVC ترکیب می-کنند که ماده تولیدی ABS نسوز و ضربه پذیر شود در صورتیکه ضربه پذیر شدن فن که یک قطعه مکانیکی بوده و در عملکرد صحیح فن کویل نقش بسیار مهمی دارد، اقدام صحیحی نمیباشد.

 

Q مشکلات استفاده از سینی پلاستیکی (ABS) چیست؟ 
A1 استفاده از سینیهای درین پلاستیکی در فن کویلها به منظور کاهش قیمت تمام شده دستگاه، دارای ایرادات اساسی در حفظ سلامتی مصرف کنندگان میباشد که از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
           1-    رشد قارچ و جلبک: سینی پلاستیکی همواره در معرض آب تقطیر و رطوبت میباشد و وجود حفرههای بسیار ریز و متعدد ABS موجب به دام افتادن تدریجی رطوبت در حفرهها و به دلیل اینکه محل نصب فن کویلها فاقد نور میباشد در نتیجه سینی دستگاه محل بسیار مناسبی جهت رشد قارچ و جلبک شده و در نهایت سبب آلوده شدن محیط میگردند.
2-    خطر تلفات جانی در آتش سوزیها: در صورت سوختن پلاستیک ABS در آتش سوزی، گازهای هیدورژن سیانید HCN (یک ماده به شدت سمی) و کربن مونوکسید CO آزاد شده و با انتشار این گازهای سمی شرایط مرگ آوری برای افراد گرفتار در آتش سوزیها به وجود میآید.

 

Q  اهمیت پرتاب باد به صورت 45 درجه رو به بالا در فن کویلها چیست؟
A1

1-    برای ایجاد بهترین نحوه گردش هوا در فن کویلهای سقفی، میبایست شرایطی را به وجود آورد که پرتاب هوا با زاویه 45 درجه بالاتر از سطح افق صورت پذیرد تا هوای خروجی با حداکثر نیروی پرتاب رو به بالا به حرکت خود ادامه دهد و چرخش باد حداکثری را در فضای ایجاد نماید.
2-    پرتاب باد به صورت 45 درجه سبب میشود که هوای خروجی به صورت مستقیم به محیط وارد نشود و موجب سلب آسایش افراد حاضر نگردد.

 

 fan6

Q  ارتفاع استاندارد فن کویل چند سانتیمتر میباشد؟
A1 برخی از سازندگان برای کاهش ارتفاع دستگاه، کویل فنکویلها را به صورت 45 درجه طراحی مینمایند که استفاده از کویل 45 درجه موجب افت فشار زیاد و الزام به استفاده از موتور قویتر و در نتیجه تولید صدای و مصرف انرژی بیشتر خواهد شد. فن کویلهای تولیدی با کویل 90 درجه بیشترین سطح تبادل حرارتی را داشته و استاندارد تولید دستگاههای سقفی توکار در آنها رعایت گردیده است.
ضمن اینکه بر اساس استاندارد صنعتی ژاپن (JIS) تولید کننده مجاز به استفاده از کویل 45 درجه نمیباشد و در صورت رعایت کلیه استانداردها ارتفاع فن کویلهای سقفی بین 26 الی 28 سانتیمتر خواهد شد.