کار و اندیشه

ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و شناخته شده با تکیه بر کارکنان باانگیزه و نوآور که باعث بهبود زندگی مشتریان و مصرف کنندگان ملی و بین المللی و ارتقا سطح رفاه مشتریان و کارکنان شده؛ به گونه ای که همگان کار و اندیشه را با رشد پایدار، رهبری بازار، برندهای قابل اعتماد و تعهد به ارزش های اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی بشناسند. همچنین تلاش روز افزون برای اینکه جامعه، کار و اندیشه را به‌عنوان شرکتی معتبر، استقبال‌کننده از تغییر و تحول، چابک، پویا، کارآفرین و ارزش‌گذار به حقوق اجتماعی بشناسد، صورت گرفته و بر مسئولیت‌های سنگین خود در ادامه راه نیز واقف است.

ارزش های سازمانی کار و اندیشه :

  •  مشتری محوری و ارتقا رضایت مشتریان
  •  رعایت اخلاق و انصاف و ایجاد رابطه برنده- برنده با شركای تجاری
  •  توسعه سرمایه های انسانی و دانایی محوری
  •  مسؤولیت پذیری اجتماعی و حفظ پایدار منابع
  •  توجه به جامعه و محیط زیست