انواع مبردها

مبردهای به گروه‌های کلی زیر تقسیم می‌شوند.

تذکر: معمولا مبردها سنگین‌تر از هوا بوده و در صورت نشت می‌توانند جایگزین هوا در ارتفاع کم‌تر شده و منجر به خفگی شوند.

مبردهای کلرو فلرو کربن (CFC)

این مبردها حاوی کلر، فلور و کربن بوده و به عنوان مضرترین مبردها شناخته می‌شوند چرا که مولکول‌های آن قبل از رسیدن به استراتوسفر از بین نمی‌روند. ساختار شیمیایی پایدار آن‌ها باعث می‌شود تا این مولکول‌ها به استراتوسفر رسیده و باعث تخریب لایه اوزون شوند. CFC ها علاوه بر تخریب لایه اوزون بر گرمایش جهانی هم تاثیرات منفی دارند. از اول جولای 1992 تخلیه عمدی این گازها به اتمسفر غیرقانونی شده است. در جدول زیر تعدادی از این مبردها به همراه نام و فرمول شیمیایی آن‌ها آورده شده است.

تمام مبردهای گروه CFCها در انتهای 1995 منسوخ شده‌اند. مبرد R-12 یکی از پرکابردترین مبردهای این دسته بوده چرا که به طور معمول برای تجهیزات تبریدی خانگی و تجاری سبک استفاده می‌شده است. سایر مبردهای این گروه هم کاربردهایی داشته‌اند که هر کدام بسته به شرایط با مبردهای دیگری جایگزین شده‌اند.

مبردهای HCFC

مبردهای HCFC شامل هیدروژن، فلور، کلر و کربن می‌باشند. این نوع مبردها اگرچه مقدار کمی کلر دارند اما با توجه به وجود هیدروژن در آن‌ها پایداری کم‌تری در اتمسفر دارند، بنابراین پیش از رسیدن به استراتوسفر تجزیه شده و آسیب بسیار کم‌تری به لایه اوزون می‌رسانند. برنامه‌هایی برای منسوخ کردن HCFC تا سال 2030 در نظر گرفته شده است. در اول جولای 1992 تخلیه عمدی HCFCها به اتمسفر غیرقانونی شده است. البته در این زمینه R-22 یک استثنا بوده و تجهیزات سازگار با آن از 2010 منسوخ شده‌اند و تولید خود گاز نیز طبق پروتکل مونترال در سال 2020 منسوخ خواهد شد. این مبردها دارای پتانسیل گرمایش جهانی هستند اما به نسبت CFC ها این مقدار بسیار کم‌تر می‌باشد. از جمله مبردهای HCFC می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

مبردهای HFC

سومین گروه از مبردها، HFC ها هستند که شامل هیدروژن، فلور و کربن می‌باشند. مولکول‌های HFC هیچ کلری نداشته لذا هیچ اثر تخریبی بر روی لایه اوزون هم ندارند اما تاثیر کمی بر روی گرمایش جهانی دارند. مبردهای HFC جایگزینی برای مبردهای CFC و HCFC هستند. در 15 نوامبر 1995 تخلیه عمدی مبردهای HFCها به محیط غیرقانونی شده است. طرح اصلی جایگزینی مبرد R-12 با مبرد R-134a بوده است اما این ایده با توجه به عدم سازگاری R-134a با روغن مخصوص R-12 کمی پیچیده شده است. علاوه بر این مبرد R-134a با مواد به کار رفته در ساخت سیستم‌های R-12 سازگار نیست. با این حال اگر با تجربه عمل شود می‌توان R-134a را به شرط تعویض کامل روغن و شست‌شوی سیستم برای پاک شدن باقی ماننده روغن، به جای R-12 به کار برد. در ضمن برای اطمینان از سازگاری مواد به کار رفته در ساخت سیستم باید بررسی لازم انجام شده و در صورت لزوم با سازنده تجهیزات تماس حاصل کرد. لیستی از مبردهای HFC را می‌توان در جدول زیر مشاهده کرد.

مبردهای هیدروکربنی (HC)

مبردهای هیدروکربنی (HC) تنها شامل کربن و هیدروژن می‌باشند بنابراین به دلیل عدم وجود کلر و فلور در ترکیب آن‌ها، هیچ تاثیر تخریبی بر لایه اوزون ندارند. در واقع نرخ تخریب لایه اوزون در آن‌ها صفر (ODR=0) است. اگرچه این مبردها از نظر تاثیر بر گرمایش جهانی بهترین عملکرد را داشته و در بعضی از آن‌ها این اثر به صفر می‌رسد اما بعضی از آن‌ها تاثیر کمی بر گرمایش جهانی دارند. این مبردها اشتعال پذیر بوده و به همین دلیل کاربرد آن‌ها محدود شده است. البته در شرایطی که از این مبردها با درصدهای کم به صورت ترکیبی استفاده شود چون اشتعال‌پذیر نبوده، می‌تواند کاربرد بیش‌تری داشته باشد. از جمله این مبردها می‌توان به پروپان، بوتان، ایزوبوتان، ایزوپنتان، متان و اتان اشاره کرد.

شیوه نام‌گذاری مبردها

نامیدن مبردها با ترکیب شیمیایی آن‌ها می‌تواند گیج کننده بوده و ما را با مشکلاتی همراه سازد به همین دلیل روشی برای نامیدن مبردها با توجه به ترکیبات آن‌ها توسط کمپانی دوپونت ارائه شده است. برای این روش باید رویه زیر را دنبال کرد:

  1. تعداد اتم‌های فلور به عنوان رقم اول از سمت راست انتخاب می‌شود.
  2. تعداد اتم‌های هیدروژن به علاوه 1 به عنوان رقم دوم از سمت راست انتخاب می‌شود.
  3. تعداد اتم‌های کربن منهای 1 به عنوان رقم سوم از سمت راست انتخاب می‌شود. اگر این عدد صفر است از آن صرف‌نظر می‌شود.

مثال 1:

تعداد اتم‌های فلور: 3

تعداد اتم‌های هیدروژن به علاوه 1: 2

تعداد اتم‌های کربن منهای 1: 1

بنابراین نام مبرد به صورت HCFC-123 یا R-123 خواهد بود.

مثال 2:

تعداد اتم‌های فلور: 2

تعداد اتم‌های هیدروژن به علاوه 1: 1

تعداد اتم‌های کربن منهای 1: 0

بنابراین نام مبرد به صورت CFC-12 یا R-12 خواهد بود.

حروف کوچک a، b، c و … که در انتهای نام مبردها می‌آید بیانگر چگونگی تقارن ترکیب مولکول‌ها می‌باشد. یک مثال این موضوع R-134a و R-134 می‌باشد. این دو مورد، دو مبرد کاملا متفاوت با خواص متفاوت هستند. هر دو از نظر تعداد و نوع اتم‌های تشکیل دهنده یکسان هستند اما چینش مولکولی آن‌ها کاملا متفاوت می‌باشد. به این نوع از مواد ایزومر هم گفته می‌شود. مبرد R-134a ایزومر مبرد R-134 می‌باشد. در شکل‌ زیر ترکیب مولکول‌ها دو مبرد مورد بحث ارائه شده است.

 

شکل1. شماتیک مولکول‌های مبرد R-134a و R-134

مبردهای ترکیبی

مبردهای ترکیبی معمول در تهویه مطبوع یا آزئوتروپیک یا شبه آزئوتروپیک بوده و از دو یا چند مبرد تشکیل شده‌اند. بعضی از ترکیبات مانند ترکیب مبرد R-12 و R-22 آزئوتروپیک بوده و در هنگام تغییر فاز از مایع به گاز مانند R-12 و R-22 عمل می‌کنند. در واقع برای هر فشار کاری سیستم تنها یک نقطه جوش و یک نقطه چگالش وجود دارد. شکل 2 نمودار دما/فشار مواد آزئوتروپیک را نشان می‌دهد. همان‌طور که از شکل 2 مشخص است مبرد ترکیبی هم رفتاری مانند حالتی که هر کدام از مبردها به طور جداگانه وجود دارند از خود نشان می‌دهد. ترکیبات آزئوتروپیک جدید نبوده و برای سال‌هاست (بیش از 50 سال) که از نمونه‌های آن مانند R-500 و R502 استفاده می‌شود.

بعضی از مبردهای ترکیبی هم به صورت شبه آزئوتروپیک می‌باشند. مخلوط‌های شبه آزئوتروپیک رفتاری متفاوت از مخلوط‌های آزئوتروپیک دارند. این مخلوط‌ها می‌توانند به اجزای تشکیل دهنده تجزیه شده و رفتاری متفاوت از اجزای تشکیل دهنده داشته باشند. در ترکیبات شبه آزئوتروپیک به جای نقطه جوش و چگالش ترکیب دارای بازه جوش و چگالش است. به عبارت دیگر ترکیب شبه آزئوتروپیک دارای گلاید دما می‌باشد. در شکل 3 می‌توان نمودار دما/فشار نمونه ترکیب‌های شبه‌آزئوتروپیک را دید. در ترکیبات شبه‌ آزئوتروپیک ممکن است درصد اجزا با توجه به تفاوت جزیی در فشار بخار متفاوت باشد. در مبردهای ترکیبی شبه آزئوتروپیک به دلیل وجود گلاید دما و بازده انتقال حرارت بالای جوشش معمولا انتقال حرارت بهتر انجام می‌شود چرا که به جای یک نقطه در یک بازه مبرد در حالت جوشش قرار می‌گیرد و این در صورتی است که ظرفیت گرمایی مبرد در حالت جوشش بسیار بیش‌تر از حالت تک فاز آن می‌باشد. در حالت جوشش مبرد از ظرفیت گرمای نهان خود هم استفاده می‌کند.

شکل2. نمودار دما/فشار برای یک مبرد آزئوتروپیک

شکل3. نمودار دما/فشار برای یک مبرد شبه آزئوتروپیک

لایه اوزون

اوزون شکلی از اکسیژن است که از سه اتم اکسیژن تشکیل شده است. در زیر یک مولکول اکسیژن استاندارد و یک مولکول اوزون نشان داده شده است.

شکل 4. مولکول اکسیژن استاندارد و مولکول اوزون

اوزون در جو زمین در دو لایه تروپوسفر (صفر تا 10 کیلومتر زمین) و استراتوسفر (10 تا 40 کیلومتر زمین) وجود دارد (شکل5).

شکل 5. لایه‌های مختلف جو زمین

اوزونی که در لایه استراتوسفر قرار گرفته است بسیار مهم می‌باشد چرا که از رسیدن تابش اشعه‌های مضر فرابنفش به زمین جلوگیری می‌کند. البته تروپوسفر هم دارای لایه اوزون می‌باشد اما با توجه به آلودگی از اهمیت بسیار کم‌تری برخوردار است. تروپوسفر یا لایه‌های پائین‌تر اتمسفر که تا فاصله 10 کیلومتری از سطح زمین قرار دارند تنها شامل 10% تمام اوزون زمین هستند. تاثیر نور خورشید بر روی اوزون موجود در لایه تروپوسفر باعث ایجاد اوزون مضر می‌شود. این اوزون از زمین به صورت متمال به آب به نظر رسیده و  در صورتی که تنفس شود، غشای مخاطی را با مشکل رو به رو می‌کند. لایه استراتوسفر بیش از 90% اوزون موجود در جو زمین را به خود اختصاص داده است اما متاسفانه به دلیل ترکیبات شیمیایی ساخته دست بشر مانند CFCها و HCFCها که حاوی کلر هستند، این لایه ‌به سرعت در حال نابودی می‌باشد. وقتی اوزون در استراتوسفر تشکیل می‌شود، بیش‌تر آن توسط اشعه‌های فرابنفش قوی خورشید که فرکانس‌هایی به بزرگی اشعه ایکس دارند تجزیه می‌گردند. اشعه خورشید مولکول اوزون را به یک مولکول اکسیژن و یک اکسیژن تک اتمی می‌شکند (شکل 6). به صورت همزمان با این واکنش اوزون از طریق واکنش اکسیژن تک اتمی با مولکول‌های اکسیژن تولید می‌شود. بنابراین اوزون به صورت طبیعی در لایه استراتوسفر مصرف شده و دوباره تولید می‌شود. این توازن برای میلیون‌ها سال برقرار بوده است اما متاسفانه در چند دهه اخیر به واسطه استفاده از ترکیبات شیمیایی مضر این توازن بر هم خورده است.

شکل 6. شماتیک تجزیه مولکول اوزون بر اثر تابش فرابنفش به آن

تابش اشعه فرابنفش در استراتوسفر باعث جدا شدن اتم کلر (Cl) از مولکول‌های CFC یا HCFC می‌گردد. اتم کلر باعث تخریب مولکول‌های اوزون می‌شود به طوری که هر اتم کلر قابلیت تخریب 100 هزار مولکول اوزون را دارد. از بین رفتن لایه اوزون باعث می‌شود تا اشعه فرابنفش بیش‌تر به زمین رسیده و باعث افزایش مشکلات زیادی از جمله سرطان پوست، آب مروارید، تضعیف سیستم ایمنی بدن و کاهش عمر گیاهان شود. طبق پروتکل مونترال شاخصی به عنوان نرخ تخریب لایه اوزون برای بررسی وضعیت تخریب لایه اوزون توسط گازهای مختلف ایجاد شده است. هر چقدر این شاخص بزرگ‌تر باشد، بیانگر تخریب بیش‌تر  لایه اوزون می‌باشد.

گرمایش جهانی یا اثر گلخانه‌ای

بیش‌تر انرژی خورشید به صورت نور مرئی به زمین می‌رسد. بعد از عبور از اتمسفر بخشی از این انرژی توسط سطح زمین جذب شده و تبدیل به حرارت می‌شود. ‌زمین که توسط انرژی خورشید گرم شده است، انرژی گرمایی را به سمت اتمسفر گسیل می‌کند اما آلودگی‌ها، کربن دی‌اکسیدT بخار آب و… مانع از خروج این انرژی از سطوح پائین اتمسفر می‌شوند. به گازهایی که این اثر را ایجاد می‌کنند گازهای گلخانه‌ای می‌گویند. این موضوع باعث کاهش دفع گرما از زمین و در نتیجه گرم شدن سطح زمین می‌شود. با گرم‌تر شدن زمین مقدار تابش انرژی آن افزایش می‌یابد تا جایی که توازن بین انرژی دریافتی و ارسال برقرار شود. این روند که با جذب گرما توسط اتمسفر انجام می‌شود به عنوان اثر گلخانه‌ای و یا گرمایش جهانی معروف است.

گرمایش جهانی مستقیم به ترکیبات شیمیایی که در اتمسفر منتشر می‌شوند وابسته است، این موضوع برای گازهای مختلف با پارامتری به نام پتانسیل گرمایش جهانی مشخص می‌شود. اثر گازهای مختلف بر روی گرمایش جهانی نسبت به کربن دی‌اکسید سنجیده می‌شود. برای کربن دی‌اکسید پتانسیل گرمایش جهانی برابر 1 است.

کربن‌دی­اکسید به عنوان عامل اصلی گرمایش جهانی شناخته می‌شود. بیش‌تر کربن دی‌اکسید هم از احتراق و سوختن سوخت‌های فسیلی در بخش‌های مختلف بدست می‌آید.

شکل 7. شماتیک اثر گلخانه‌ای رخ داده در جو زمین

اما این اثرات غیر مستقیم گرمایش جهانی است که دانشمندان را نگران کرده است. بیش‌تر مبردهای جدیدی که در صنعت تهویه مطبوع به کار گرفته می‌شوند، بازدهی انرژی بالاتری نسبت به مبردهای قدیمی داشته (اما بعضی هم این گونه نیستند) و  باعث تخریب لایه اوزون نمی‌شوند اما با این حال تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر گرمایش جهانی می‌گذارند. به عنوان مثال می‌توان به مبرد R134a اشاره کرد، اگر چه نرخ تخریب لایه اوزون برای این مبرد صفر است اما با این حال تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر گرمایش جهانی دارد. علاوه بر مبرد R134a بیش‌تر مبردهای مرسوم دیگر مانند R410a هم تاثیرات منفی بر گرمایش جهانی دارند به همین دلیل است که دانشمندان به سمت مبردهای مدرن (هیدروکربن‌ها) که عموما طبیعی هستند و تاثیر منفی بر گرمایش جهانی ندارند رفته‌اند.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *