شهرستان ها

دفتراصفهان :

آدرس : خیابان دقیقی (محتشم کاشانی)، بعد از بیمه توسعه، ساختمان امین
3، طبقه اول
تلفن : 09131143098
پست الکترونیک: m.sadeghi@koa.ir
فاکس : 03136291753

دفتر مشهد :

آدرس : میدان جانباز، بلوار جانباز، مجتمع تجاری اداری نیکا، طبقه چهارم،

واحد 405

تلفن : 37669437 051 الی ۹
فاکس : 37669437 051 الی ۹ ء داخلی 5

دفتر تبریز :

آدرس : چهار راه شهید بهشتی ( منصور سابق)، روبروی برج ابریشم،

ساختمان باراما، ط 3، واحد یک

تلفن : 3‌358538 041
فاکس : 33358728 041